Navigation Menu+

Zwrot podatków za zakup kasy rejestrującej

Posted on Cze 27, 2016 by | 0 comments

rozliczanie podatków

Podatnicy którzy prowadzą sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności i rolnikom ryczałtowym są zobowiązani do ewidencjonowania takiej sprzedaży na tzw. kasie fiskalnej. Istnieje szereg wyjątków i zwolnień lecz jest też katalog czynności obligatoryjnie rejestrowanych na kasie fiskalnej. W związku z tym u wielu podatników zachodzi konieczność zakupu i rejestracji kasy fiskalnej.
Podatnicy którzy nabędą taką kasę mogą odliczyć wydatki na jej zakup – jest to 90% kwoty ceny jej zakupu ( bez podatku VAT ) ale nie więcej niż 700 zł. Takie odliczenie może być już w deklaracji VAT za miesiąc lub kwartał w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej lub za okres następujące po momencie rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą kasy. Sposób takiego odliczenia zależy od tego czy w tym okresie w którym podatnik chce dokonać odliczenia wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym czy podatki są równe lub też czy jest zwrot podatku. Zgodnie z brzmieniem  art. 86 ustawy o VAT trzeba pamiętać, że kwota odliczenia w danym okresie nie może być wyższa od różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest wyższy lub równy VAT należnemu ( w danym okresie rozliczeniowym ), podatnik również otrzyma zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej ale kwota ta nie będzie jednak mogła przekroczyć :

  • 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 procent jej ceny zakupu ( bez podatku ), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne.
  • 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 procent jej ceny zakupu ( bez podatku ), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Jakie warunki Podatnik musi spełnić aby skorzystać z ulgi za kasę fiskalną?

  • Po pierwsze należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ( adresie ) ich używania. Należy tego dokonać przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego,
  • Po drugie trzeba rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących które posiadały aktualną homologację.
  • Po trzecie należy zapłacić całą należność wynikającą z faktury za zakupioną kasęjak i rónież posiadać dowód zakupu za zakupione urządzenia wraz z dowodem zapłaty.

źródło: biuro rachunkowe z Łasku koło Łodzi